EĞİTİMLERİMİZ

        Eğitimlerimiz işyerlerinde görsel cihazlarla iş ve zaman kaybı olmadan çalışanların anlayabileceği düzeyde onlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Eğitime katılan personele Katılım Belgesi verilmektedir.

       Eğitim Konu Başlıklarımızdan bazıları ;

 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( 6331 İş Kanununca Zorunlu)
 • Risk Değerlendirmesi
 • Yangın Eğitimi
 • Acil Durum Planlama Eğitimi
 • İş Kazası Sonrasında Ortaya Çıkan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
 • Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Ekipmanlarında Güvenlik Tedbirleri
 • Malzemelerin Taşıma ve Depolama İşlerinde Güvenlik Tedbirleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Çalışma Hayatında Ergonomik Uygulamalar
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
 • Sektörel Bazda İş Güvenliği Eğitimleri
 • İlk Yardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika)
 • Mesleki Eğitim Belgesi (M.E.B. Onaylı)
 • Hijyen Eğitimi
 • Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
 • MYK mesleki yeterlilik belgesi eğitimi