2013 yılı itibariyle yürürlüğe giren yasa gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile çalışan sayısına ve aynı şekilde tehlike sınıfına bakmaksızın Türkiye’deki tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanı barındırmak veya ilgili bakanlıklarca yetkilendirilmiş OSGB kuruluşu ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Böylece istisnasız her işyeri İSG yasası ile belirlenmiş çerçecede uymak zorunda oldukları bazı kurallar vardır. Türkiye’de kademeli olarak bu sürece geçiş başlamıştır. Söz konusu süre. 6331 kanunuyla belirtilidği şekliyle OSGB Hizmeti alma zorunluluğu getiriliştir.

Buna göre OSGB hizmeti alacak olan işyerleri:

1.    Tehlike sınıfı ne olursa olsun 50’den fazla çazla işçinin çalıştığı işyerleri iş sağlığı vey güvenliği personeli istihdam etmek zorundadır. Veya söz konusu işyerleri her hangi bir OSGB Firması ile anlaşarak gerekli hizmetlerden faydalanım kanunun gereksinimini karşılamalıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi 2013 1 Ocak tarihinden itibaren 6331 sayılı yasada bu durum anlaşılır bir şekilde belirtilmiştir.

2.    30 Haziran 2013 tarihinden itibaren 50 den az ve çok tehlikeli olan işyerleri sağlık hekimi, işgüvenliği uzmanı veya bir OSGB Firmasıyla anlaşarak kanunun gereksinimlerini karşılama mecburiyeti getirilmiştir.

3.     Yasa kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsamaktadır. Bir diğer ifade ile Kamu kurum ve kuruluşları bu yasa kapsamının dışında değildir. Buna göre, söz konusu kurum ve kuruluşlarda 50 den az çalışanı oan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve diğer sağşık personeli isdihtam etmek zorundadır, yada diğerleri gibi bir OSGB firması ile analaşmak suretiyler, kanun tarafından belirlenen hususların sağlanması gerekir.

Burada sıraladığımız 3 farklı kategorideki işyerlerinin tümü istisnasız, ya iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı istihdam etmek üzere kanunun istediği iş güvenliği ve sağlığı standartlarını karşılamalı veyahut da ilgili bakanlıkca yetkilendirilen bir OSGB firması ile sözleşme imzalayarak bu hizmetletden faydalanması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir