İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardı.

Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların iş sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Fakat risk analizi sonunda fark edilmeyen tehlikelerin belirlenmemesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işverenin yararınadır.

 

Risk analizi çalışmalarının işverenler açısından faydaları nedir?

a)Tehlike ve riskleri önceden görebilme,

b)Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,

c)Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,

d)İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,

e)Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,

f)Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

g)Olarak sıralayabiliriz.

h)Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

i)İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde iş sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

j)Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,

k)İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,

l)İşçilerin iş sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir